Colectarea deşeurilor medicale

Colectarea deşeurilor medicale


Colectarea deşeurilor medicale indiferent de tipul sau categoria din care fac parte, trebuie manipulate cu grijă. Înainte de oricare etapă a colectării deşeurilor medicale este necesară responsabilizarea personalului medical cu privire la acestea deoarece prin aceasta se creează reducerea pericolelor generate de manevrarea acestor deşeuri medicale. Responsabilizarea se face prin instruirea personalului cu privire la pericolele ce pot apărea în urma manipulării deşeurilor rezultate dar şi formarea profesională a personalului.

A doua etapă la care trebuie în mod obligatoriu să recurgă managementul unităţii sanitare şi personalul implicat este colectarea şi separarea pe categorii a deşeurilor medicale întrucât astfel de reduce cu mult riscul de a contacta boli infecţioase şi se cunoaşte de la bun început cum trebuie manipulate aceste deşeuri în funcţie de categoria din care fac parte. Colectarea deşeurilor medicale se face în ambalaje corespunzătoare chiar de la locul de unde au fost utilizate şi se sortează corespunzător iar acestea pot fi deşeuri asimilabile cu cele menajere, deşeuri infecţioase şi deşeuri care înţeapă sau taie. În funcţie de gradul de pericol acestea sunt marcate pe culori, galben pentru deşeurile periculoase şi negru pentru cele nepericuloase.

În toate secţiile dar şi la punctele de colectare a deşeurilor medicale este necesar să se afişeze instrucţiunile cu privire la manipularea deşeurilor medicale în funcţie de categoria din care fac parte. Desigur, în toate cazurile este necesar să se folosească echipament de protecţie. Un alt afiş ce este important a fi afişat este cel cu informaţii despre ce trebuie făcut în cazul contaminării cu o substanţă nocivă cu care a luat contactul cel care manipulează deşeurile. În cazul în care se realizează contactul accidental cu una sau mai multe substanţe rezultate din aceste deşeuri toxice, se raportează imediat pentru a se pune în aplicare măsurile necesare.

Depozitarea se face, dupa procesul de colectare a deşeurilor medicale în spaţii special amenajate. Cea temporară se face în funcţie de cantitatea de deşeuri medicale. Pentru cele periculoase există spaţii special amenajate cu încuietori care sunt marcate corespunzător şi restricţionează accesul persoanelor neautorizate. Deşeurile periculoase nu sunt transportate în roice condiţii şi pe oricare dintre coridoarele unităţilor sanitare, întrucât trebuie protejaţi pacienţii şi persoanele care se mai află în incintă. Transportul deşeurilor periculoase respectă un interval orar şi anumite trasee din unitatea sanitară respectivă. Totul se finalizează apoi prin eliminarea deşeurilor cu ajutorul instalaţiilor deţinute de compania care colectează deşeurile medicale prin tehnologii şi tehnici specifice fiecărui tip de deşeu în parte, toate acestea realizându-se conform legislaţiei în vigoare.

Desigur, colectarea deşeurilor medicale presupune şi anumite cheltuieli cu gestionarea lor iar pentru aceasta managementul trebuie să evalueze costurile pe care le presupune, dar despre managementul costurilor cu deşeurile voi vorbi într-un articol viitor.

Ce se poate spune ca şi concluzie este că aceste deşeuri medicale nu sunt tocmai o joacă şi manipularea acestora trebuie să se realizeze cu o deosebită atenţienumai în spaţiile special amenajate conform orarului şi traseului stabilit. De asemenea, este foarte important ca personalul să foe instruit corespunzător şi să ştie cum să manipuleze aceste deşeuri din cabinet până în spaţiul amenajat pentru depozitare temporară.

Vă rugăm să vă autentificați pentru a posta un comentariu.